Matematika u šesťáků? Činnostní, objevná, s metodami formativního hodnocení

Baví nás hodiny, kdy máme možnost volby (s kým budu pracovat, na čem budu pracovat, jaké pořadí úkolů si zvolím), splněné úkoly si kontrolujeme vzájemně nebo podle vzorového řešení, o řešeních diskutujeme. Sami vyhodnocujeme, co se nám podařilo, na co se ještě potřebujeme v budoucnu zaměřit a jak konkrétně je třeba postupovat. Řídíme tak své… číst dále…

Galerie Druhé patro: Deštivé dny

Naše výtvarná skupina ŠestkA vystavuje v Galerii Druhé patro díla s názvem Deštivé dny. Prohlédněte si deštníkové kreativní čmáranice alespoň ve fotogalerii tohoto článku. Vystavená díla jsme ještě v době prezenční výuky vzájemně hodnotili. Vyzkoušeli jsme si popisnou zpětnou vazbu Dvě hvězdičky a jedno přání (dva pochvalné výroky, jedno doporučení, co udělat příště lépe). Hodnocení… číst dále…

Soutěž ve sběru starého papíru – vyhodnocení

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme Vám za účast v loňském kole sběrové soutěže ve sběru starého papíru. Gratulujeme vítězům, kterými jsou: Nikola Lusková z 8. B, Ellen Polášková z 8. A a Nikol Skryjová ze 6. A. Pořadí dalších žáků je uvedeno níže. V soutěži třídních kolektivů se na nejvyšších příčkách umístily třídy 6. A,… číst dále…

Den štědrosti

Vůně cukroví, spousta dárků pod stromečkem, očekávání, překvapení, radost, smích, pospolitost, povídání, laskavost a ohleduplnost. Dokonalá třídní vánoční atmosféra.

Vánoce. Svátky lidské pospolitosti a vzájemnosti

Kus své lásky, empatie a vřelosti vložili někteří žáci z naší třídy do vánočních přáníček pro babičky a dědečky z ostravských domovů pro seniory.

Pracujeme v týmech. Řídíme své učení

Nejsme tým, protože pracujeme společně. Jsme tým, protože se navzájem respektujeme, důvěřujeme si a podporujeme se. Pracujeme, jak nejlépe dokážeme, protože splnění zadaného úkolu závisí na kvalitě práce každého člena týmu. Řídíme své učení. Máme svobodu volby témat, formy spolupráce, pořadí, obtížnosti a množství úloh. Správnost řešení si kontrolujeme sami podle vzorového řešení nebo řešení… číst dále…

Třídní pravidla

Jak se máme k sobě chovat, abychom se spolu ve třídě cítili bezpečně a spokojeně? Vycházeli jsme z našich zkušeností a zážitků třídního života v minulých letech. Metodou Sněhová koule jsme dospěli k třem pravidlům, na kterých byla závěrečná shoda. Podstatná pro naše společné soužití jsou momentálně tato pravidla: Nasloucháme si. Když si chceme něco… číst dále…

Výtvarná výchova: Land Art

Krásné prosluněné dopoledne, školní zahrada, kreativní žáci ze skupiny hudebníků, souhra v týmech. Dokonalé indicie pro vznik okouzlujících přírodních obrazů. Větve, tráva, šišky, kaštany nebo kameny. Veškerý materiál poskytla příroda. Závěr hodiny patřil komentované prohlídce této nově vzniklé přírodní galerie. Každý tým prezentoval své dílo, popsal proces tvorby. Ostatní žáci popisným jazykem jednotlivé výtvory oceňovali…. číst dále…

Náš první společný týden

Náš první společný týden byl docela pestrý. Seznámili jsme se, připomněli si důležité části školního řádu a základní hygienická opatření. Vyzkoušeli jsme si spolupráci v týmech, ve dvojicích. Formulovali jsme uzavřené otázky, dodržovali pravidla diskuze v komunitním kruhu. Okusili jsme různé techniky zpětné vazby (Semafor, Co se chytilo, Dva klady a jeden zápor). Hráli jsme… číst dále…

Přivítání v novém školním roce

Milí šesťáci, těším se na vás v úterý 1. září v 8:00 ve vaší nové třídě na pavilonu A, 2. patro. Budeme spolu do 9:40. Jaký je program? Seznámení, small talk, svačinka, pár střípků ze školního řádu a plán na další dny.