Šesťáci si užili sportovní den v Beskydech

Slunné počasí, cesta vlakem, nádherné výhledy, hry, soutěže, výstup na úbočí Ostré hory. Dokonalý páteční den! Žáci 6. A a 6. B zvládli nejen turistický pochod, ale také v krásném prostředí Moravskoslezských Beskyd plnili v čtyřčlenných týmech řadu úkolů: poznávali přírodniny a zvěř, stavěli příbytky pro lesní zvířata a hmyz, závodili v běhu, hráli zábavné… číst dále…

Den Země 2023 v Bělském lese

Žáci 6.A ve čtvrtek 20. dubna 2023 navštívili akci s názvem Den Země 2023 – Leť, ptáku leť pořádanou v Bělském lese. Během dopoledne děti navštěvovaly různá stanoviště, na kterých plnily úkoly zaměřené na ekologii a environmentální výchovu. Největší úspěch měly chemické pokusy, ukázka dravců a kynologický výcvik psa pro Celní správu ČR. Za splněné… číst dále…

Šesťáci na exkurzi v Landek Parku

Jak se žilo a pracovalo v době, kdy moderní technologie neexistovaly? Jaké jsou počátky hornictví na Ostravsku? To všechno se dozvěděli žáci 6. A a 6. B během geologicko-přírodovědné exkurze do dolu Anselm a na vrch Landek, která je přenesla do minulosti a umožnila jim poznat historii této oblasti. Prohlídka zahrnovala i místo objevu Landecké,… číst dále…

CLIL in Geography: Earth´s spheres

S žáky v 6. ročníku jsme zpracovávali projekty, tentokrát ve formě digitální prezentace na téma Sféry Země. Studenti sdíleli ve skupinách prezentace, na kterých pracovali ve škole v počítačové učebně. Zároveň nezávisle na sobě pokračovali v tvorbě z pohodlí domova. Byla věnovaná pozornost těmto tématům: Litosphere – struktura Země, litosférické desky, zemětřesení, vulkanická činnost, vytváření… číst dále…

Šťastné a veselé!

Vážení rodiče, milí žáci, přeji Vám radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2023 hodně pohody, spokojenosti a především zdraví. Yvona Lišková, třídní učitelka 6. A

Projekty Universe

Jak vzbudit větší zájem dětí o Zeměpis. Universe – to je téma, které žáky baví. Jak vznikl vesmír a naše Sluneční soustava, z čeho se skládá, názvy planet, Slunce, Země, Měsíc, časová pásma, rovnoběžky, poledníky. To všechno byla témata spojená s 1. projektem, na kterých žáci 6. A pracovali v angličtině ve skupinách. Některé projekty jsou opravdu nápadité… číst dále…

English Masters 2022

English Masters 2022 je soutěž v anglickém jazyku, kterou jsme pořádali na naší škole ve dnech 2. a 3. listopadu. Žáci si mohli ověřit své znalosti ve všech jazykových dovednostech, kde uplatnili psaní, čtení, poslech i mluvení. Většina aktivit byla sestavena v metodě CLIL propojením angličtiny se zeměpisem, matematikou, prvoukou a výtvarnou výchovou. Na interaktivní tabuli nebo… číst dále…

A kdo zpívá, ten prý nezlobí…

Naši zpěváčci strávili nádherné tři podzimní dny v prostředí Horní Bečvy v RS Rališka. Během dopoledne probíhaly zkoušky sboru po jednotlivých hlasech. Kdo zrovna nezpíval, užíval si venku her s kamarády nebo společného výtvarného tvoření. Po odpoledním klidu jsme podnikali výlety do okolí. Před večeří byl čas společné zkoušky. To nám to zpívalo! Nemohla samozřejmě chybět diskotéka. Jsme… číst dále…

Po stopách Petra Bezruče

Po stopách Petra Bezruče jsme se vydali 22. dne měsíce září. Cesta nás zavedla do Ostravice, kde Bezruč trávil svá seniorská léta. Mnoho zajímavostí o životě a díle tohoto našeho regionálního básníka jsme se dozvěděli od průvodkyně ze Slezského muzea v Opavě, která osobnost Petra Bezruče dobře znala a která nám zpřístupnila tzv. Bezručův srub…. číst dále…

Pébéčko

Podzimní měsíce letošního školního roku jsou věnovány mimo jiné i tzv. Pébéčku. O co jde? Jedná se o projekt radnice Ostrava- Jih, který si klade za cíl zapojit školní děti do aktivního života obce. Jednotlivé třídy z 4. a ž 9. ročníků předkládají vlastní návrhy na zlepšení svého školního prostředí a nejlepší návrh je pak… číst dále…

Pravidla třídy

Školní rok se nám naplno rozběhl a my už vstřebáváme nové znalosti ve všech vyučovacích předmětech. Aby se nám ve třídě dobře pracovalo a všichni jsme se zde cítili příjemně, vytvořili jsme si naše třídní pravidla.

Co skrývá popelnice aneb Na návštěvě v OZO Ostrava

Co skrývá popelnice byl název vzdělávacího programu, který jsme společně absolvovali 7. září v OZO Ostrava. Jak napovídá zkratka pořádající organizace (Odvoz a zpracování odpadu), program byl zaměřen na ekologii. Dozvěděli jsme se, jak je důležité třídit odpad, co se z některých věcí dá znovu vyrobit a jak můžeme k ochraně životního prostředí přispět i… číst dále…

Milí šesťáci!

Prázdniny se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Doufám, že jste si je řádně užili, poznali jste nové kamarády a v paměti máte spoustu úžasných zážitků, o které se za necelý týden podělíte se svými spolužáky ve třídě. Také doufám, že jste si důkladně odpočinuli a načerpali hodně sil, protože je od 1. září… číst dále…