Objevitelé po stopách dobyvatelů černého uhlí

První jarní sobotu se objevitelé vydali po stopách historie dobývání černého uhlí na Ostravsku. Ve stále se měnícím počasím prošli stezkou kolem historického vrchu Landek, kde viděli vystupující světově unikátní uhelné sloje a krátce po poledni pak navštívili areál Hornického muzea Landek.

V první části prošli expozicí důlního záchranářství. Se zatajeným dechem naslouchali informacím o tom, jak velká nebezpečí hrozí při těžbě uhlí, a dozvěděli se také, jaké důležité vlastnosti musí mít báňský záchranář a co vše ke své práci potřebuje. Po sfárání do dolu procházeli objevitelé různými typy důlních děl a uvědomili si, jak těžká byla a je práce horníka. 

Objevitelé se rozloučili s hornickým pozdravem „Zdař Bůh“ a tímto tradičním pozdravem zároveň uctili tvrdou a těžkou hornickou profesi. 

Klub objevitelů podporuje projekt Triangl IV., který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy částkou 500 tisíc Kč. 

Text, foto a realizace aktivity: P. Rymiec.V. Rymiecová.