Rozvíjíme digitální kompetenci deváťáků

Copak je to za velkou tabulku? To zjišťovali žáci 9. A ve výuce anglického jazyka, jejímž tématem byly tentokrát přírodní katastrofy.

Rozvíjet digitální kompetenci se totiž díky tabletům pořízeným z projektu Šablony III. pro MŠ a ZŠ: ZŠ a MŠ Krestova III, daří nejen v informatice!

Kluci a holky se s už známou metodou AlfaBox tentokrát popasovali ve sdíleném dokumentu, který byl před nimi stále dostupný i na tabuli. A co na ně čekalo dál? Myšlenkové mapování – metoda, pro kterou dnes existuje velká spousta zajímavých nástrojů. Tentokrát padla volba na program xMind v online verzi. Chvíli trvalo, než mládež ve skupinkách přišla na to, jak s ním zacházet, ale pak začaly vznikat zajímavé výstupy. Do práce se všichni zabrali tak, že pro ně vyučovací hodina byla krátká, a xMind zaujal zejména kluky. Rozhodně jsme s ním nepracovali naposledy!

Text, foto a vedení aktivity: M. Matějíček Rozsypalová.