Talent na Krestovce

Talentová show byla událost, do které se naše škola zapojila po vyhlášení 1. ročníku soutěže městským obvodem Ostrava-Jih.

Dne 27. března proběhla v prostorách hudebny generálka, na které se do užšího výběru dostalo 15 žáků ze 44. Školní kolo talentové soutěže se konalo 28. března. Žáci předvedli své výjimečné dovednosti zpěvem, tancem, herectvím, hrou na hudební nástroj, poezií nebo výtvarným uměním.

Podporující publikum tvořili spolužáci a rodiče. Soutěžící byli motivováni k výkonu za zajímavou cenu. Svou návštěvou nás potěšila vedoucí odboru kultury a vztahů s veřejností paní Mgr. Gabriela Gödelová, která byla členem poroty.

Sedm soutěžících z patnácti předvedlo svůj nejlepší talent a postoupilo do hlavního městského kola. Rozhodování bylo velmi obtížné, protože všechny děti se velmi snažily. Postupujícími hlavního kola jsou: Jan Pražák – hra na kytaru a zpěv (2.A), Roman Patrik Baroš – recitace (3.B), Daniel Weiss – hra na bicí (5.A), Vojtěch Kocián – hra na housle (6.A), Kristina Bartošová – mažoretky (7.A), Natálie Jankovská – zpěv (6.B), Natálie Folwarczna – výtvarná tvorba (9.B).

A proč takové akce pořádáme? Jelikož si myslíme, že projevení talentu lze vnímat jako způsob, jak pomoci zvýšit sebeúctu, sebedůvěru a jistotu mládeže. Podpora a rozvíjení dovedností všeobecně napomáhá předcházet negativním vlivům dopadající na děti a mladistvé.

Zvláštní dík patří vedení školy za organizaci, p. učitelkám Sekelové a Hečkové za vytvoření scénáře pro moderátory a prezentace medailonků, p. učitelce Čechové za vytvoření grafiky soutěže, p. učitelce Juřicové a p. školníku za technickou a zvukovou podporu, p. asistentkám Salavové, Šípové a Kaločové za pomoc při organizaci, žákyním moderátorkám Evě Daňkové, Hedvice Kornutové a všem vyučujícím, kteří připravili děti na soutěž. 

Odměny pro soutěžící byly financovány z projektu SRPŠ Krestovka – podpora celoroční činnosti spolku, který získal účelovou dotaci MMO a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2023. logo

Text: L. Vařáková. Foto: D. Kořenková.