Projekt Krestovka – podpora celoroční činnosti spolku

I v roce 2023 se nám podařilo získat účelovou dotaci statutárního města Ostravy a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to opět ve výši 60 000 Kč. Dotace je určena na projekt s názvem Krestovka – podpora celoroční činnosti spolku a jeho předkladatelem je Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova. Projekt v sobě zahrnuje celou řadu aktivit v oblasti volného času žáků naší školy, jako např. koncerty, vernisáže, výtvarné tvůrčí dílny, recitační, výtvarné a pěvecké soutěže aj. 
logo  

Text: Y. Lišková