CLIL in Geography: Europe

V lednových hodinách zeměpisu vedených metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) zpracovávali žáci třídy 8. B výukové plakáty o státech Evropy. Úkolem žáků bylo vytvořit na dané téma informačně bohatý, zajímavě výtvarně zpracovaný a přehledný plakát.

Při této činnosti žáci posilovali dovednost vyhledávat relevantní informace, rozvíjeli svou kreativitu, rozšiřovali si slovní zásobu v anglickém jazyce. Významnou součástí aktivity bylo představení obsahu výukového plakátu svým spolužákům v angličtině.

Plakáty jsou vyvěšeny v učebně cizích jazyků a slouží tak i ostatním žákům jako vhodný prostředek pro vizualizaci látky a osvojení základních informací o evropských státech v anglickém jazyce.

Key words: position, borders, European Union, population, surface, the longest river, capital, the largest cities, the most important monuments, currency, agricultural, economy, significant industry, etc.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 319 tisíc Kč.

Foto a vedení aktivity: H. Veličková