CLIL in Geography: Evropa

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci 8. A vypracovali další projekty, tentokrát na téma státy Střední Evropy. Cílem těchto prací je umět vyhledávat a vybrat důležité informace o zemích, a pak o nich pohovořit a předat je svým spolužákům. Žáci si tak rozšíří všeobecné znalosti nejen našich sousedních států v zeměpisu, ale také v anglickém jazyku.

Studenti byli motivováni k nejlepším výkonům a většina z nich se snažila porozumět a připravit se na výbornou. Ano, chce to čas a trpělivost, ale to přináší ovoce, protože na 8. A vidíme pokroky.

Hodnotily jsme výtvarné zpracování projektu, výběr informací a slovní prezentaci jednotlivců v angličtině.

Key words: position, borders, European Union, population, surface, the longest river, capital, the largest cities, the most important monuments, currency, agricultural, economy, significant industry, etc.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 319 tisíc Kč.

Text, foto a vedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková