Krestovský triangl IV. – rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti na ZŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 500 000 Kč projekt naší základní školy Triangl IV. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a funkční gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2023.

Projekt je pokračováním projektu Triangl III.

Projektem chceme vzbudit touhu po poznávání a vědění. Rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti máme zájem podpořit pomocí těchto aktivit:

 🟦Práce s nadanými napříč předměty ve výuce

 🟦Práce Klubu objevitelů

 🟦Vedení školního časopisu

 🟦Práce matematického klubu

 🟦Aktivity pro klub a obohacování výuky napříč školou – geologie a paleontologie, pěstování rostlin, vesmír (novým protuberančním dalekohledem budeme sledovat protuberance Slunce).

🟦Multimediální klub

Zakoupíme také knihy pro práci s talentovanými dětmi, budeme se účastnit seminářů a konferencí na rozvoj talentu.

Cílem projektu je systematická podpora nadání na 1. i 2. stupni základní školy. Jedná se o identifikaci nadání, práci koordinátorů nadání, podporu vzdělávání pedagogů, spolupráci s odborníky a vyššími stupni vzdělávání, rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti, podporu nadání v klubech a obohacování výuky napříč předměty.

Text: V. Rymiecová