Nové číslo Bulletinu objevitele: Polanský les, botanická perla Ostravy

Lokalita Polanský les byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1970 a zaujímá rozlohu 59,17 hektarů. Najdeme ji u severního okraje chráněné krajinné oblasti Poodří. Přírodní rezervace se rozkládá na levém břehu řeky Odry a severovýchodním směrem od Polanky nad Odrou. Přírodní rezervaci Polanský les tvoří původní lužní les s karpatskými prvky v údolní nivě řeky Odry…

Chcete-li vědět o tématu více, přečtěte si nové číslo Bulletinu objevitele Rezervace Polanský les, botanická perla Ostravy.