English Masters 2022

English Masters 2022 je soutěž v anglickém jazyku, kterou jsme pořádali na naší škole ve dnech 2. a 3. listopadu.

Žáci si mohli ověřit své znalosti ve všech jazykových dovednostech, kde uplatnili psaní, čtení, poslech i mluvení. Většina aktivit byla sestavena v metodě CLIL propojením angličtiny se zeměpisem, matematikou, prvoukou a výtvarnou výchovou.

Na interaktivní tabuli nebo tabletu žáci vypracovali úkoly jako reading comprehension, travel destination quiz, universe, colours. Mezi další úkoly patřily conversation, memory game, alphabet game, spelling, tongue twisters, riddle, blind map.

Soutěžilo se ve skupinách: 2. a 3. ročníky, 4. a 5. ročníky, 6. a 7. ročníky a 8. a 9. ročníky. Žáci plnili úkoly se zájmem, soustředili se dokonce i ti, kteří jsou v hodinách občas neposední. Pro nejlepší soutěžící byly připraveny odměny a diplomy.

Děkujeme všem vyučujícím cizích jazyků za přípravu soutěžních úkolů a pomoc s realizací této celoškolní akce. Třídním učitelům děkujeme za součinnost a žákům třídy 9. A za velkou pomoc na soutěžních stanovištích.

Kladná zpětná vazba žáků nám udělala radost. Již se těšíme na další soutěž, která se bude konat v dubnu 2023.

Odměny pro soutěžící byly financovány z projektu SRPŠ Krestovka – podpora celoroční činnosti spolku, který získal účelovou dotaci MMO a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2022. logo

Text, foto a organizace aktivity: L. Vařáková.