Objevitelská lekce Slunce – naše hvězda

Po mnoha zamračených víkendech se tuto neděli 21. května konečně rozjasnila obloha a mohla se uskutečnit objevitelská lekce Slunce – naše hvězda.

V teoretické části objevitelé nahlédli do období velkého třesku, vzniku prvních hvězd a galaxii. Poté se naučili několik údajů o místě, kde ve vesmíru bydlíme, o Mléčné dráze a naší Sluneční soustavě.

V praktické části už na objevitele čekaly na školním hřišti dva astronomické dalekohledy. U prvního dalekohledu mohli objevitelé pomocí Herschelova hranolu sledovat sluneční skvrny a granulaci. Druhý dalekohled jim poskytl nádherné ukázky smyčkové protuberance a obraz sluneční fotosféry v čáře H alfa vodíku. Druhý dalekohled – apochromatický doublet 102mm f7 FPL 53 firmy Teleskope service a protuberanční filtr Daystar Quark H alfa chromosphere byl pro školu zakoupen díky dotačnímu programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu města Ostravy.

Všichni objevitelé si na závěr odnesli nejenom mnoho nevšedních zážitků z vlastního sledování, ale i stolní astronomický kalendář pro rok 2023 od pana Ing. Jana Zahajského z firmy SUPRA Praha s.r.o.

Děkujeme všem zúčastněným za podporu našeho poznání a těšíme se na další objevitelskou lekci. 

Klub objevitelů podporuje projekt Triangl IV., který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy částkou 500 000 Kč.

Aktivita, text, fotografie: P. Rymiec, Č. Rymiec, R. Čech, V. Rymiecová.