CLIL in Geography: Czech Regions

Žáci 8. A završili závěr školního roku v zeměpise on line prezentacemi v google prostředí. 

V počítačové učebně vyhledávali na internetu faktické a zajímavé informace o regionech České republiky. Poté je žáci zapisovali v anglickém jazyku do prezentace, kterou ve skupinách společně sdíleli. Své práce před celou třídou odprezentovali v angličtině, čímž velmi úspěšně pracují na odstranění stresu a chyb. Studenti se touto formou zdokonalují nejen v anglickém jazyku, zeměpise, ale také v digitálních dovednostech. 

Na závěr jsme společně zhodnotili kvalitu grafických zpracování prezentací a samotný projev jednotlivců. 

Keywords: Czech regions, location, county seat, surface, rivers, tributary, PLA-protected landscape area, NP-national park, natural attractions, economy, cities, historical monuments, castles, important personalities 

Podívejte se na nejlepší výkony zvolené samotnými spolužáky i vyučujícími L. Vařákovou a Š. Zezulkovou.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 319 tisíc Kč.  

Text a foto: L. VařákováVedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková.