Hláskovací soutěž Spelling Bee

V květnu na naší škole proběhla hláskovací soutěž Spelling Bee. Soutěže se zúčastnili žáci 3.-5. nejazykových a 2.-3. jazykových tříd. Z jednotlivých jazykových skupinek byli vybráni zástupci, kteří se účastnili školního kola.

Žáci měli před sebou nelehký úkol hláskovat obtížná anglická slovíčka. Po úvodním kole se zrakovou oporou následovala těžší a těžší slovíčka, která si museli žáci sami vybavit. Soutěžící prokázali, že nejenže zvládají skvěle anglickou abecedu, ale osvojili si i obsáhlou anglickou slovní zásobu.

Všichni soutěžící školního kola byli odměněni pěknými cenami financovanými z účelové dotace statutárního města Ostravy a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih znak ostrava jih

Věříme, že si všichni žáci soutěž užili a těšíme se na další ročník v příštím školním roce.

Text a organizace aktivity: L. Fialová. Foto: J. Salavová.