Botanicko-ornitologická vycházka z Polanky do Jistebníku

Sobotní ráno 25. 2. 2023 přivítalo objevitele silným mrazivým větrem a zataženou oblohou. Přesto se objevitelé statečně vydali na botanicko-ornitologickou vycházku z Polanky do Jistebníku. Během cesty se děti naučily rozpoznávat významné keře a stromy v období klidu. Seznámily se s hospodářským, léčebným, ekologickým i zapomenutým významem těchto rostlin.

Po krátké svačince u meandrů řeky Odry s kvetoucími sněženkami a podběly, objevitelé sledovali na polích a v mokřadech husu velkou, volavku bílou a popelavou. Krátce po poledni  se objevitelé zahřátí nadšením z poznání nových přírodních jevů, zvířat a rostlin a zocelení počasím vydali na zpáteční cestu vlakem k domovu.

Všichni jsme si uvědomili, jak je jarní příroda rybníků a mokřadů krásná a jak je důležitá jejich ochrana pro další generace.

Klub objevitelů podporuje projekt Triangl IV., který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy částkou 500 000 Kč. 

Text, foto a realizace aktivity: P. Rymiec.V. Rymiecová.