Kniha přítel člověka

Statutární město Ostrava podpořilo vzdělávací aktivity knihoven částkou 70 000 Kč na kalendářní rok 2022.

Na naší škole byly zavedeny od školního roku 2019/20 třídní knihovničky, nyní budujeme v prostorách školy školní knihovnu. Nábytek pro knihovnu byl zakoupen z projektu Kniha přítel člověka a z financí SRPŠ. Projekt Kniha přítel člověka nám umožnil zakoupit nové knihy a podpořit aktivity realizované v knihovně.

Z projektu podporujeme rozvoj čtenářské gramotnosti. Kromě vypůjčování knih se v knihovně konají i interaktivní workshopy se známými spisovateli jako např. paní Lenkou Rožnovskou, Zuzanou Pospíšilovou apod. Dále v knihovně realizujeme aktivitu projektu Malí a velcí kamarádi, kdy deváťáci čtou vlastnoručně vytvořené knihy našim prvňáčkům. Bude zde probíhat i samotná výroba obřích knih – deváťáci píšou pohádku pro nejmenší, kterou sami vytisknou a také ilustrují. Pořádat budeme několik workshopů z projektu Mezigenerační učení, kdy budeme spolupracovat se seniory v projektu Společné čtení – senioři budou číst dětem a děti jim. Školní knihovna bude žákům sloužit i jako informační centrum, kde mohou hledat důležité informace na několika noteboocích. V knihovně žáci a děti najdou glóbusy s kouzelnou tužkou, které mluví různými jazyky a spolupracují s iPady. Chybět nebudou ani nejrůznější společenské hry.

V naší knihovně jsou vítané i děti z našich obou mateřských škol MŠ Mjr. Nováka a MŠ I. Herrmanna, pro které v knihovně chystáme zajímavé aktivity.

Rozvoj čtenářské gramotnosti a organizování aktivit spojených s četbou a literární tvorbou ve školní knihovně se stane běžnou součástí našeho vzdělávacího systému.

Tento projekt podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti, zájem o četbu knih, vzdělání, rozvoj empatie k druhému člověku a schopnosti kooperace. Tyto schopnosti a dovednosti zajistí dětem a žákům v budoucnu lepší uplatnění na pracovním trhu a trvalý vztah k četbě.

Text: V. Rymiecová