Anglický jazyk. CLIL

Projekty Universe

Jak vzbudit větší zájem dětí o Zeměpis. Universe – to je téma, které žáky baví. Jak vznikl vesmír a naše Sluneční soustava, z čeho se skládá, názvy planet, Slunce, Země, Měsíc, časová pásma, rovnoběžky, poledníky. To všechno byla témata spojená s 1. projektem, na kterých žáci 6. A pracovali v angličtině ve skupinách. Některé projekty jsou opravdu nápadité… číst dále…

Přípravy na vánoční jarmark

Listopadové hodiny světa práce jsou plné příprav na vánoční jarmark. A tak jako v každé hodině tvoření se naši třeťáci ze 3. A naučili i něco nového z angličtiny. Jak si vyrobit pletenou čepičku? Můžete to zkusit s námi. Co dalšího pěkného žáci nachystali v hodinách světa práce a během Dne pro mou třídu? Nechte se překvapit na našem vánočním… číst dále…

English Masters 2022

English Masters 2022 je soutěž v anglickém jazyku, kterou jsme pořádali na naší škole ve dnech 2. a 3. listopadu. Žáci si mohli ověřit své znalosti ve všech jazykových dovednostech, kde uplatnili psaní, čtení, poslech i mluvení. Většina aktivit byla sestavena v metodě CLIL propojením angličtiny se zeměpisem, matematikou, prvoukou a výtvarnou výchovou. Na interaktivní tabuli nebo… číst dále…

Halloween v 3. A

V pondělí 31. 10. jsme v 3. A oslavili Halloween. Halloweenská tematika se prolínala celým vyučováním. V anglickém jazyce jsme se proměnili na příšerky s písní The monster march. Seznámili jsme se nejen s halloweenskou slovní zásobou, ale také s anglickými názvy světových stran (north, south, west, east). S pomocí světových stran jsme se pustili do hledání ukrytého magického koštěte.  V hledání jsme… číst dále…

Halloween na Krestovce

V pondělí 31. října jsme na Krestovce oslavili Halloween, tedy předvečer Všech svatých (All Hallows´ Eve). Historie Halloweenu sahá k slavnostem Samhain, kdy Keltové slavili příchod zimy. Keltové věřili, že je to zároveň den, kdy se objevuje most mezi světem mrtvých a živých a duše tak mohou na jednu noc přicházet zpět za námi. Pedagogové pro žáky… číst dále…

Účinný lék na podzimní splín? Funny Sunglasses!

Kluci a holky z 2. A a 2. C si v hodinách výtvarné výchovy vedené metodou CLIL připomněli léto. Při povídání o prázdninových zážitcích si zopakovali anglická slovíčka (barvy, části obličeje, sportovní aktivity – swim, ride a bike, play football, play basketball, play tennis) a rozšířili svůj slovník o slovíčka nová: summer holiday, sea, sunny… číst dále…

3D město – CLIL ve 3. A

Kreativní a zruční stavitelé z 3.A se pustili do vyrábění 3D městeček. Zapojili svou fantazii, takže i přes krátký čas, který měli k dispozici, zvládli postavit nejen budovy na bydlení, nemocnici, hračkářství, obchod pro zvířátka, nádraží s projíždějícím vlakem, ale například i akvapark s tobogánem a letiště. Procvičili tak nejen motoriku, fantazii, ale i slovní zásobu spojenou s budovami ve… číst dále…

Závěrečné projekty CLIL in Geography

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci v červnu připravili závěrečné práce v angličtině. Mají sloužit jako výstup získaných vědomostí z probraných témat pomocí digitální gramotnosti. Tentokrát měli za úkol vytvořit prezentaci v elektronické podobě prostřednictvím programu v Google učebně. V počítačové učebně za podpory vyučujících žáci ve skupinách vyhledávali faktické informace a obrázky, které pak spolu sdíleli a vkládali do prezentace…. číst dále…

Emoce v anglickém jazyce

Že jsou naši nejstarší žáci na hraní už velcí? Vůbec ne! V 9. B si v anglickém jazyce osvojují novou slovní zásobu i takto.  Tematický okruh Emoce zpracovali tentokrát ve skupinách. Pomocí barev se pokusili určit, zda některá ze základních pěti emocí má nebo nemá své jasné barevné vyjádření. Žáci tak nejen procvičili využívání slovníků… číst dále…

Hrajeme si na Van Gogha – malba Sakury

Ve výtvarné výchově jsme si ve 2. A hráli na slavného malíře Van Gogha a malovali jsme kvetoucí sakuru. Děti se dozvěděly mnoho informací o tomto malíři a zhlédly také film O obilných polích a oblačném nebi, kde mohly vidět nejslavnější díla Van Gogha jako jsou Hvězdná noc, Slunečnice, Kosatce a autoportrét samotného Van Gogha. K malbě… číst dále…

World Geography Projects 2

V měsíci březnu žáci 6., 7. a 8. tříd opět zúročili své znalosti v zeměpisu, který je vyučován metodou CLIL v anglickém jazyku. 🌏 Žáci 6. ročníku zpracovali témata: Atmosphere, Hydrosphere, Biosphere, Litosphere a Pedoshere. 🌏 Žáci 7. ročníku pracovali na tématech North and South America (Severní a Jižní Amerika), the USA, Caribbean countries, Lapland countries (laplatské státy),… číst dále…

Prvňáčci se inspirovali Salvadorem Dalím

S našimi prvňáčky jsme se seznámili se slavným malířem Salvadorem Dalím a některými jeho obrazy. Inspirovali jsme se jeho zajímavým pojetím malby a také blogem Jamestown Elementary Art Blog. Prvňáčci malovali surrealistické ptáčky s extra dlouhýma legračníma nohama a poté se vrhli na vlastní tvorbu. Vymýšleli, která další zvířátka by mohli v tomto stylu namalovat, a tak se nám… číst dále…

Podívejte se, jak naši prvňáčci a druháčci zpívají anglicky

Část hodin anglického jazyka jsme před Vánocemi věnovali v prvních a druhých třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka nácviku anglických písní s pohybem, který dětem usnadní zapamatování si i těžkých frází. Jak se to dětem dařilo, se můžete podívat na našich videích: Snowman (2.A), I love Christmas (2.A), Merry Christmas (2.A), Snowman (1.C), Snowman (1.A)…. číst dále…

World Geography Projects – videa

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu tvořili žáci v týmech výukové plakáty v anglickém jazyce, které následně prezentovali, samozřejmě anglicky. Podívejte se na videa z prezentací na YouTube kanálu naší školy. 🌎Témata výukových plakátů tříd 6.A, 6.B: Universe, Planets, Parallels and Meridians (Vesmír, Planety, Rovnoběžky a Poledníky). 🌎Témata výukových plakátů tříd 7.A, 7.B,: America and its position, Landscape, Water,… číst dále…

Američtí diplomaté na naší škole

Jaký je život amerických diplomatů v České republice? To se žáci 9. ročníku dozvěděli na besedě se zástupci Velvyslanectví USA v České republice, která se konala 23. 11. 2021 v rámci programu Speakers´ Bureau, organizovaného Americkým centrem v Praze. Při besedě měl hlavní slovo zejména voják armády USA, který kromě své armádní kariéry představil také svou motivaci pro… číst dále…

World Geography Projects

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu jsme s žáky vytvářeli projekty v anglickém jazyce související s učivem. Cílem projektů je posílit zainteresovanost žáků do probraného učiva v angličtině, porozumět nové slovní zásobě a umět pracovat v týmu. Na základě zaslaných prezentací od vyučujících, jak v češtině, tak v angličtině se žáci ve skupinách aktivně podíleli na výběru informací, slovní zásoby, překladů… číst dále…