Anglický jazyk. CLIL

CLIL in Geography: Earth´s spheres

S žáky v 6. ročníku jsme zpracovávali projekty, tentokrát ve formě digitální prezentace na téma Sféry Země. Studenti sdíleli ve skupinách prezentace, na kterých pracovali ve škole v počítačové učebně. Zároveň nezávisle na sobě pokračovali v tvorbě z pohodlí domova. Byla věnovaná pozornost těmto tématům: Litosphere – struktura Země, litosférické desky, zemětřesení, vulkanická činnost, vytváření… číst dále…

World Geography Projects – videa

Během 1. pololetí v hodinách zeměpisu vedených metodou CLIL tvořily týmy žáků výukové plakáty v anglickém jazyce, které následně v angličtině také prezentovali. Videa z prezentací najdete také na YouTube kanálu naší školy. 🌍Témata výukových plakátů tříd 6.A, 6.B: Universe, Planets, Parallels and Meridians. 🌍Témata výukových plakátů tříd 7.A, 7.B: America and its position, Landscape, Water, National Parks, Discovery, colonization and population,… číst dále…

Prvňáčci a druháčci zpívají anglicky

Prvňáčci se v písničce What´s your favourite animal? proměnili ve zvířátka (a dog, a cat, a duck, a horse, a sheep, a lion, a cow, a pig) a zjistili, že zvířátka dělají v angličtině úplně jiné zvuky. Kočky dělají miao, pejsci woof, ovečky baa, kačenky quack, koně neigh, kravičky moo, lvi roar, prasátka oink. Druháčci nám dali… číst dále…

Učíme se angličtinu hravě

Jak se učit anglický jazyk hravě? Třeba tak, že si hru sami vytvoříme! Přesně o to se pokusili žáci 4. A, kteří si sami sestavili kartičky pro naši oblíbenou hru Já mám – kdo má. V kruhu na koberci se domluvili, jak na sebe budou slova na kartičkách navazovat, a správnost pravopisu ověřili v učebnici…. číst dále…

St. Patrick´s Day

St. Patrick´s Day  se slaví každoročně 17. března, v den výročí jeho smrti v pátém století. Svatý Patrik je považován za patrona Irska, který mezi lidmi šířil křesťanství. Symbolem svátku je tzv. shamrock – trojlístek, jehož pomocí svatý Patrik Irům vysvětloval Svatou Trojici. Díky tomu je irskou barvou zelená. Svátek se vyvinul v oslavu irské… číst dále…

St. Patrick´s Day

V hodinách anglického jazyka jsme se společně s dětmi seznámili s celosvětově rozšířeným svátkem svatého Patrika. Přečetli jsme si příběh o svatém Patrikovi. Vysvětlili si, jak Patrik na trojlístku přibližoval lidem křesťanství. V prezentaci jsme se seznámili s tradicemi, které se k tomuto svátku pojí. Pro procvičení slovní zásoby (a shamrock, a leprechaun, a hat, a pot of gold, Ireland, the Irish… číst dále…

Tučňák Eddie zachraňuje svět

S dětmi jsme se pustili do nacvičování části ekologického muzikálu, kdy tučňák Eddie zachraňuje svět před následky globálního oteplování. Muzikál pomáhá chytrým způsobem dětem pochopit, jak šetřit přírodní zdroje a energii. S dětmi jsme hovořili o tom, jak dávat pozor na plýtvání energiemi a že i oni svým chováním mohou přispět k zachování udržitelnější planety. Zamýšleli jsme se… číst dále…

Úspěch v okresním kole soutěže v anglickém jazyce

Vítězky školního kola soutěže v anglickém jazyce, Kristina Bartošová a Adéla Lacinová, se ve středu 1. března zúčastnily kola okresního, kde změřily síly s ostatními žáky základních škol. Kategorie I. A (6. a 7. ročník základní školy) zahájila své klání testem a kategorie II. A (8. a 9. ročník základní školy) poslechem. V konverzační části soutěže… číst dále…

Political Geography

V 9. ročníku se žáci seznamují s politickým zeměpisem. Tentokrát vypracovali projekty v angličtině i na taková vážná témata jako např. rozdělení států podle státního zřízení nebo podle způsobu vlády. Žáci poukázali na rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími státy světa. Vyjmenovali největší, nejmenší a nejlidnatější země. V projektech pojmenovali význam GDP (Hrubý domácí produkt), cíle… číst dále…

Druháci, CLIL a Picasso

Kubismus je avantgardní umělecký směr první poloviny 20. století. Jedním z nejvýznamnějších představitelů kubismu je Pablo Picasso. Kubisté hledají způsob, jak zachytit trojrozměrnost věcí, aniž by se porušila dvojrozměrnost obrazu. Dochází k rozbití a rozložení útvarů na jeho části, tyto části jsou na plátně zobrazené najednou a vedle sebe na ploše. Tento přístup přináší do… číst dále…

Conversational competition – Let´s speak!

Nebát se konverzovat, zvýšit úroveň komunikace v angličtině a rozvíjet zájem žáků o jejich studium. To jsou hlavní motta naší konverzační soutěže, která proběhla 9. února v rámci školního kola. Navázání a udržení společenského kontaktu v cizím jazyce je to nejnáročnější. Proto jsme se snažili uklidnit soutěžící navozením přátelské atmosféry. Daná témata, kopírující běžné životní situace, byla probírána… číst dále…

Hravá angličtina

Jednou za týden se druháčci scházejí v kroužku Hravá angličtina. Děti se v kroužku nenásilnou formou při hrách seznamují s novými slovíčky. Oblíbenou aktivitou jsou různé karetní hry, například pexeso, Já mám, kdo má?, rodinné kvarteto, bingo. Velký úspěch má u dětí zpívání anglických písniček a sledování nebo poslouchání anglických pohádek. Zvládnutí slovní zásoby usnadňují… číst dále…

CLIL in ICT: Kódování dat obrázkem

Kódování dat obrázkem se týká technologie zvané „obrazové kódování“. Tato technologie umožňuje uložit digitální data do obrazu v různých formátech. V posledních letech se obrazové kódování stalo populárním nástrojem pro zabezpečení a ochranu dat. Vzhledem k tomu, že obrazové kódování umožňuje uložit velké množství informací do malého obrázku, je to významný pokrok v oboru informatiky… číst dále…

Projekt Universe

Žáci 6. B v rámci výuky CLIL v zeměpise připravili projekty se zastřešujícími tématy Vznik vesmíru a Sluneční soustava. Názvy planet, objekty Sluneční soustavy, naše Slunce, Země, Měsíc, sopečná činnost, atmosféra, počasí a podnebí, rovnoběžky, poledníky atd. To vše byla témata, která skupinky žáků zpracovaly v angličtině. Základním cílem aktivity bylo vytvořit takové plakáty, které… číst dále…

CLIL in Geography: Europe

V lednových hodinách zeměpisu vedených metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) zpracovávali žáci třídy 8. B výukové plakáty o státech Evropy. Úkolem žáků bylo vytvořit na dané téma informačně bohatý, zajímavě výtvarně zpracovaný a přehledný plakát. Při této činnosti žáci posilovali dovednost vyhledávat relevantní informace, rozvíjeli svou kreativitu, rozšiřovali si slovní zásobu v anglickém… číst dále…

CLIL in Geography: Evropa

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci 8. A vypracovali další projekty, tentokrát na téma státy Střední Evropy. Cílem těchto prací je umět vyhledávat a vybrat důležité informace o zemích, a pak o nich pohovořit a předat je svým spolužákům. Žáci si tak rozšíří všeobecné znalosti nejen našich sousedních států v zeměpisu, ale také v anglickém jazyku. Studenti byli… číst dále…