Projekty a granty

Naše škola je zapojena do pokusného ověřování Člověk a technika

Zapojili jsme se do projektu MŠMT Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti Člověk a technika. Hlavní informace o fungování výuky techniky chce ministerstvo získat z 60 škol, kterým poskytne návod, jak mají postupovat. Z celé Ostravy byly do projektu vybrány 3 školy. Zapojení do projektu nám zprostředkuje: Školení pro ředitele a… číst dále…

Dotace na podporu distanční výuky

Z rozpočtu statutárního města Ostravy se nám podařilo získat dotaci 80 000 Kč na podporu distanční výuky.  Naše škola získala zkušenosti při online výuce na jaře v souvislosti s mimořádnými opatřeními souvisejícími s COVID19. Jednalo se o rychlou reakci na danou situaci. Nyní vytváříme systém pro výuku online, který budeme využívat běžně, nejen v období… číst dále…

Mezigenerační hřiště

Rádi bychom zpřístupnili pozemek základní školy o rozloze 17 000 m2 veřejnosti formou hlídaného mezigeneračního hřiště, kde by rodiče malých dětí a prarodiče mohli v klidu relaxovat a měli jistotu, že jejich děti mohou běhat po trávě a hrát si na písku v čistém prostředí bez zvířecích exkrementů a skleněných střepů. Na seniory myslíme v relaxační části s možností hrát ve stínu… číst dále…

Ozdravný pobyt pro děti

Naše škola se podílí na projektu dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy. Ve školním roce 2019/2020 nebyl ozdravný pobyt realizován z důvodu nepříznivé epidemické situace. Nyní jsme obdrželi novou dotaci 490 000 Kč. Plánujeme, že na ozdravný pobyt pojedou žáci 1. stupně, kteří se zatím nikam díky COVIDU… číst dále…

Kulturně vzdělávací aktivity na ZŠ Krestova

Kulturně vzdělávací aktivity na ZŠ Krestova je název projektu, který probíhá od ledna do prosince 2020 na naší škole a který je realizován za použití účelové dotace Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Městský obvod Ostrava-Jih podpořil projekt částkou 40 000 Kč.

Dotace pro výuku anglického jazyka metodou CLIL

Z rozpočtu statutárního města Ostravy se nám podařilo získat dotaci 187 000 Kč na realizaci projektu „Škola pro život“, který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2020/2021. V rámci tohoto projektu můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světe práce na základní škole.

Školní projekt Malí a velcí kamarádi

Celoroční projekt Malí a velcí kamarádi je platformou pro rozvoj spolupráce mezi žáky nejnižšího a nejvyššího ročníku naší základní školy. Při společných aktivitách se tyto různé věkové skupiny navzájem obohacují, inspirují, pomáhají si. Hry, sportovní, hudební a výtvarná setkání jsou přirozeným prostředím, v nichž se žáci učí partnerské komunikaci, naslouchání, vzájemnému respektu, uznání a empatii. Projekt je jedním z kamenů cílené a efektivní nespecifické primární prevence rizikových projevů chování na naší škole.

Erasmus+

Naše žádost o grant Erasmus+ byla úspěšná. Obdrželi jsme 684 320 Kč na další vzdělávání našich pedagogů v zahraniční kurzech zaměřených především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách Finska, Islandu a Velké Británie.

Přírodní zahrada

Pobyt venku rozvíjí u dětí kreativitu, psychomotorické schopnosti, pohybové dovednosti, má výborný vliv na koncentraci, předcházení psychickým poruchám, přispívá k nižší nemocnosti dětí a rychlejšímu uzdravování.
Dne 10. 2. 2020 jsme podali projekt Přírodní zahrada, který byl schválen s dotací 590 tisíc Kč.

Systematická podpora nadání v mateřské a základní škole Krestova

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 300 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Krestovský triangl

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 450 000,- Kč projekt školy Krestovský triangl přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Kariérový poradce

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení pro kariérového poradce na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

ZŠ Krestova tvoří, zpívá, kreslí, reprezentuje

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 80 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021

Volnočasové aktivity MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 70 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a první čtvrtletí 2021. Cíle projektu VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MŠ IGNÁTA HERRMANNA MŠ I.Hermanna je součástí ZŠ Krestova, jedná se o čtyřtřídní mateřskou školu se 2 speciálními třídami pro děti s očními… číst dále…

Ozdravný pobyt pro děti

Naše škola se podílí na projektu DOTACE Z FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy. V rámci tohoto projektu se čtyři třídy 1. stupně zúčastní v termínu od 23. 3. do 5. 4. 2020 ozdravného pobytu v Beskydech

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola je zapojena do projektu Evropské unie, který se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.