ZŠ Krestova tvoří, zpívá, kreslí, reprezentuje

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 70 000 Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Projekt ZŠ KRESTOVA TVOŘÍ, ZPÍVÁ, KRESLÍ, REPREZENTUJE obsahuje celkem pět podprojektů – aktivit

1️⃣ Co Čech, to muzikant

Zapojení nových dětí, činnost a rozvoj tří našich kvalitních pěveckých sborů Koťata, Čtyřlístek a Mendíci, které úspěšně prezentují školu a město na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech nejen v Ostravě. Sbory jsou držiteli zlatých a stříbrných pásem a rozdávají radost posluchačům všech generací.

Kromě pravidelných zkoušek sboru uspořádáme soustředění sborů, vánoční a jarní koncerty, hraní na zobcovou flétnu, sbory připravíme na soutěžní přehlídky a festivaly, vystoupení pro veřejnost.

2️⃣ Kreslíme a tvoříme srdcem

Rozvoj výtvarného a estetického cítění žáků. Výtvarné práce v přírodě, na zahradě, na výjezdech. Různorodé výtvarné techniky, základy animace, umělecká fotografie, využití tisků a moderních technologií, týmová výroba knih.

Účast na soutěžích, výroba dárečků pro malé kamarády ze školky a předškolního klubu, výstavy s vernisáží, workshopy. Týmová výroba obřích knih – tvůrčí literární činnost a ilustrace.

3️⃣ Celoroční Klub předškoláčků

Cílem je příprava našich budoucích prvňáčků na vstup do první třídy. Klub probíhá co 14 dní v úterý v prostorách základní školy. Celkem 16 tematicky zaměřených klubových setkání nabízí pestrou škálu aktivit: hudební a výtvarné činnosti, angličtinu, práci s PC, tvůrčí činnosti, práci s hlavolamy, projektovou činnost, stavitelství, sport apod. Klubové schůzky pomáhají dětem s poznáváním školního prostředí, probouzejí radost a touhu stát se prvňáčkem.

4️⃣ Školní parlament

Iniciativa žáků školy napříč jednotlivými ročníky s cílem zapojit děti do rozhodování, vést s nimi diskuse, organizovat a realizovat tvorbu školního časopisu, dát jim prostor se vyjádřit a zrealizovat nápady, probudit v nich úctu ke škole, zodpovědnost, kreativitu, solidárnost k mladším a slabším žákům.

5️⃣ Jsme jeden velký tým, to je oč tu běží

Aktivity stmelující žáky celé školy, mentoring, prezentace, spolupráce mezi třídami, mezi jednotlivými stupni vzdělávání, školní soutěže, autogramiády vítězů soutěží, velké školní akce pro veřejnost připravované třídními kolektivy např. jarmarky, workshopy, slavnosti, tradice apod.

Text: V. Rymiecová.