Krestovský triangl II.

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 400 000,- Kč projekt naší školy Krestovský triangl II. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Projekt je pokračováním dvou projektů školy (technického talentu Krestovský triangl a Systematická podpora nadání) s aktivitami od MŠ po ZŠ s návaznou složitostí.

🎯 Cíle našeho projektu KRESTOVSKÝ TRIANGL II.

 • rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti
 • prostřednictvím výukových programů a praktických aktivit rozvíjet logické myšlení, kreativitu a tvořivost
 • vzbudit zájem o tvůrčí a badatelskou činnost
 • odbourat předsudky, že věda se naučit nedá
 • získat důvěru v technické a přírodovědné předměty
 • zachovávat kontinuitu mezi předškolním a základním stupněm vzdělání
 • systematická podpora nadání v předškolním a základním vzdělávání obohacením výuky v předmětech biologie, IT, fyzika, matematika a chemie
 • identifikace nadání
 • podpora vzdělávání pedagogů v oblasti nadání
 • spolupráce s odborníky a vyššími stupni vzdělávání
 • podpora a péče o rozvoj nadaných žáků přímo ve výuce a v klubech pro nadané žáky

1️⃣ Technická gramotnost aneb stavím, stavíš, stavíme

🟦 Práce se stavebnicemi LEGO, stavebnicemi vyššího řádu pro 2. stupeň se zapojováním elektrických obvodů, motorů, robotizace a programování – PC Lego Boost a Mindstorms.

🟦 Práce s grafikou, digitální kreslení a malování, praktické využití vlastních návrhů – termolis pro aplikaci tisku na trika, tašky, hrnky, příprava prezentací, focení uměleckých fotografií, správné zacházení s fotoaparátem, možnosti nastavení fotoaparátu, úprava fotografií pro tisk i web.

🟦 Práce se dřevem, kovem, plastem, výroba hraček a dřevěných rámů a vypínání pláten pro malování akrylovými barvami. Vybavení dílen i pro děti mladšího věku dílenskými ponky, multifunkčními stroji, ručními vrtačkami, pro větší žáky 3D tiskárnami.

Malá technická univerzita v mateřské škole logo Malé technické univerzity

 • Stavitel města – jaké budovy najdeme ve městě, čtení z map, tvorba map
 • Malý architekt – jaké místnosti se nacházejí v domě, stavba základů domu podle technického výkresu
 • Malý inženýr – inženýrské sítě – rozvody elektřiny, vody a odpadů
 • Malý projektant – volné pokračování o rozvodech elektřiny, vodovodu a kanalizace
 • Stavitel věží – věže a výškové budovy, stavba Ještědu
 • Stavitel mostů – stabilita, pilíře, stavba Karlova mostu
 • Malý zpracovatel odpadů – stavba skládky včetně odvětrávání a izolace, povídání o odpadech a recyklaci
 • Malý energetik – k čemu nám je elektřiny, co se děje, když ji nemáme, stavba tepelné elektrárny
 • Malý vodohospodář – jak funguje čistička odpadních vod, co je to filtr a filtrace, jak probíhá čištění odpadní vody a její návrat do přírody
 • Malý archeolog – kdo to je a jak pracuje, proč jsou jeho nálezy tak cenné
 • Malý ropař – k čemu potřebujeme ropu a co z ní vyrábíme, jaké je cesta ropy ze země až ke konečné spotřebě
 • Malý plynař – co se stane s vytěženým plynem, cesta plynu až do našich domovů

2️⃣ Přírodovědná gramotnost aneb bádáme, tvoříme, experimentujeme v laboratoři i v terénu

🟦 Badatelská činnost, práce s interaktivním dataprojektorem, iPady a výukovými programy – vyhledávání a třídění informací; exkurze, spolupráce s odborníky, příprava na olympiády, soutěže.

🟦 Návštěva technicky zajímavých míst, účast v programech talentcenter. Spolupráce se ZOO, hvězdárnou, Geologickým pavilonem, Mensou, středními školami.

🟦 Pěstování botanicky ohrožených orchidejí a stromových kaktusů v teráriích, ohrožených druhů kaktusů – nově mexické druhy. Pěstování zahrnuje přípravu substrátů, poznávání druhů a lokalit výskytu, seznámení se s klimatickými potřebami, množením, ekologií, globálním oteplováním, záchranou před škůdci. Cílem je naučit se udržovat genofond botanických druhů v umělých podmínkách.

🟦 Pěstování exotických rostlin: eukalyptus, ananasovník, olivovník, čajovník, banánovník, citrusy. Pomocí badatelských aktivit se seznámíme s jejich užitím pro člověka: výroba mýdla, exotických džemů, čaje, kávy, vonných esencí destilací z citrusů a eukalyptu.

3️⃣ Fyzika-astronomie

Pozorování vesmíru dalekohledem: sledování Měsíce, planet a jejich měsíců, deep sky objektů (mlhovin, galaxií, hvězdokup). Pro MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, včetně rodičů.

4️⃣ Matematická gramotnost

Rozvoj matematického talentu v MŠ a obou stupních ZŠ, diferencovaná výuka, didaktické pomůcky pro rozvoj logického a kombinatorického myšlení, prostorové představivosti, matematického uvažování a matematické argumentace (hlavolamy, puzzles, stavebnice GEOMAG, deskové hry, geometrická zrcadlová sada pro symetrii, tangramy, plnicí tělesa, zlomkové hodiny, třídicí kruhy pro klasifikaci a třídění objektů), odborná literatura.

5️⃣ Čtenářská gramotnost

V MŠ i obou stupních ZŠ se zaměříme na rozvoj interpretace obrázků, soustředění se na čtený text, umění naslouchat, interpretace textu, odhad pokračování, rozvoj fantazie. Sdílené třídní knihovničky, školní knihovna, čtenářské dílny, interaktivní besedy se spisovateli. Psaní a tisk školního časopisu. Realizace všech klíčových aktivit bude zařazena do běžného programu MŠ. V ZŠ bude probíhat v předmětech formou obohacení výuky, projektových dnů, workshopů, komponovaných výukových programů, odborně zaměřených dílen, v rámci příprav na soutěže, olympiády, ve spolupráci s gymnáziem v Ostravě-Hrabůvce a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Ostravě, VŠB, DOV, odborníky z řad rodičů a firem. Výše uvedené činnosti budou implementovány od MŠ po ZŠ do běžné výuky a s vyšší problematikou do dvou klubů nadaných dětí pro MŠ a pro ZŠ.

Text a plakát Krestovský triangl: V. Rymiecová