Ozdravný pobyt pro děti

Naše škola se podílí na projektu dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy.

Obdrželi jsme dotaci 492 000 Kč na ozdravný pobyt pro období od 1. 11. do 30. 4. 2022.