Ozdravný pobyt a lyžařský výcvik

Naše škola se podílí na projektu dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy.

Obdrželi jsme dotaci 772 500 Kč na ozdravný pobyt a lyžařský výcvik pro období od 2. do 15. ledna 2024.