Projekt Krestovka – aktivně pro žáky i komunitu Ostrava-Jih

Také v roce 2024 se nám podařilo získat účelovou dotaci statutárního města Ostravy a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to ve výši 55 tisíc korun. Dotace je určena na projekt s názvem Krestovka – aktivně pro žáky i komunitu Ostrava-Jih a jeho předkladatelem je Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova. Projekt v sobě zahrnuje celou řadu aktivit v oblasti volného času žáků naší školy, jako např. koncerty, vernisáže, výtvarné tvůrčí dílny, recitační, výtvarné, pěvecké, jazykové soutěže aj.