Čtvrťáci si rozšiřují obzory

Ve výtvarné výchově se naši čtvrťáci zlepšují nejen ve výtvarných dovednostech, ale zároveň rozšiřují své znalosti z okolního světa. Nedávno se pustili do objevování polární záře. Zjistili nejen, kde se s takovouto úchvatnou podívanou mohou setkat, ale také se seznámili s tím, jak polární záře vzniká.

Vzhledem k tomu, že výtvarná výchova u žáků s rozšířenou výukou anglického jazyka probíhá metodou CLIL, osvojili si žáci i anglické výrazy týkající se daného tématu (northern lights/aurora borealis, solar wind, atmosphere, Earth´s magnetic poles, mountains, stars, dark sky, blend, soft pastels, …)

Výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) přirozeně zapojuje cizí jazyk do nejazykového předmětu, rozvíjí kognitivní dovednosti dětí a vede je k přemýšlení v cizím jazyce.

Možnost realizovat výuku metodou CLIL máme díky projektu Škola pro život IVProgramu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2023/2024. Částkou 315 tisíc Kč můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy. 

Text: L. Fialová. Foto a vedení aktivity: V. Rymiecová, L. Fialová.