Pomáháme s učením 2023

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000 Kč doučování žáků na kalendářní rok 2023. 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.