Jiný domov nemáme

Znečišťování ovzduší, nešetrné hospodaření s vodou, velké skládky odpadu, nadměrná spotřeba přírodních zdrojů – to vše má vážné následky, jako je například vymírání živočišných druhů a oteplování planety. Co s tím, když jiný domov pro život nemáme?

V dubnových hodinách prvouky přemýšleli objevitelé z 2. C, jak každý z nás může přispět k ochraně naší planety. K zamyšlení je vedly otázky pátracího kvízu. Při tvorbě kooperativního puzzle plakátu si druháci uvědomili, že pokud spojí síly a pracují společně a zodpovědně, dokáží velké věci.

Způsobů, jak mohou ochránit naši krásnou Zemi i malí školáci, našly děti spoustu: místo vany sprcha, při čištění zubů vypínat vodu, nesvítit zbytečně, správně třídit odpad, kupovat jen to, co opravdu potřebuji, využívat udržitelnou dopravu, v přírodě se chovat ohleduplně. Stejně jako při tvorbě kooperativního plakátu je důležité, abychom při ochraně naší planety spojili síly a svým ekologickým chováním přispěl každý z nás.

Text, foto a vedení hodin prvouky: I. Čechová.