Čarodějnice na Krestovce

Poslední dubnový podvečer se naše školní zahrada proměnila v kouzelný svět čarodějnic, čarodějníků a dalších roztodivných strašidel. Děti se s nadšením zapojily do různých čarodějnických aktivit, jako jsou skoky v pytlích, hod šiškou nebo výroba vlastního kouzelného lektvaru. Malé čarodějnice a malí čarodějníci poznávali pachy či vůně, proletěli se na koštěti a prozkoumali čarodějnickou kouzelnou krabici s odpudivou havětí.

Čarodějnický rej doprovázela hudba a lahodná vůně opékaných párků a jiných dobrot. Pořádala se i čarodějnická diskotéka, která dodala akci ještě větší kouzlo. Na závěr si děti odnesly ceny, které pro ně vykouzlily mile děsivé čarodějnice. Nejlepší malá čarodějnice navíc dostala jejich kamarádku myš. Celý večer vyvrcholil upálením čarodějnice Malvíny a spolu s ní i košťat našich malých čarodějnic a čarodějníků.

Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří se převlékli do kostýmů a přispěli tak k vytvoření kouzelné atmosféry. Díky také patří rodinným příslušníkům, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu této akce.

Text: H. Holoubková. Foto: Š. Gabriel. Organizace aktivity: M. Gabrielová, H. Holoubková, K. Bartková, T. Kroker, M. Šípová.