CLIL in Geography: European countries

Žáci třídy  8. A v prosinci vypracovali prezentace na téma evropské země, např. The United Kingdom, Norway, Germany, Iceland, France, Spain, Switzerland. Studenti zúročili získané informace v hodinách zeměpisu jak v češtině, tak v angličtině. V počítačové  učebně vyhledávali zajímavé, aktuální  informace v angličtině na internetu, které jsou typické pro danou zemi. Tím se naplňuje cíl výukové metody CLIL – procvičování a prohlubování slovní zásoby, gramatických obratů s odbornými zeměpisnými znalostmi a digitální gramotnost přímo v praxi. Závěrem celý svůj projekt žáci odprezentovali svým spolužákům. Více shlédněte v následujících ukázkách: 

Keywords: position, surface, highlands, lowlands, industry, agriculture, natural resources, points of interests, historical monuments.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život IV, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 315 tisíc Kč. 

Text a foto: L. Vařáková. Vedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková.