Předvánoční koncert

Vyvrcholením několikaměsíčního snažení žáků naší školy v podzimním období vždy bývá tradiční vánoční koncert. Ten letošní se uskutečnil už v pondělí 27. listopadu v sále kulturního střediska K-Trio v Ostravě–Hrabůvce, a proto se nazýval „Předvánoční“.

Představily se na něm dva školní pěvecké sbory, flétnový soubor, děti ze tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka a řada sólových zpěváků i instrumentalistů. O moderování se postarala dvojice dívek ze šesté a deváté třídy.

Koncert žáků naší školy se nesl ve slavnostní atmosféře předvánočního času za účasti rodičů a široké veřejnosti, sál o kapacitě 220 míst byl zaplněn do posledního místa. Všechny účinkující děti byly odměněny nejen potleskem diváků v sále, ale také drobným dárkem, který jim věnoval pořadatel akce, Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova. Veliké poděkování patří také Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, který se prostřednictvím účelové dotace významnou měrou podílel na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce. znak ostrava jih

Text: Y. Lišková. Foto: L. Adámková.