Besedy Amerického centra Knihovny města Ostravy

8. února jsme pro žáky 4. a 8. ročníku uspořádali besedy Amerického centra Knihovny města Ostravy.

Žáci 8. A během přednášky o USA odpovídali anglicky na otázky typu: Jaký je státní systém v USA? Co znamená počet hvězd a pruhů na vlajce? Kdy byla vyhlášena nezávislost v USA? Kdo byl první americký prezident? Jaká je měna v USA? Které země jsou větší než USA? Jaká je národní hymna a národní zvíře USA? Protože téma Amerika jsme probrali v zeměpise již v 7. třídě, žáci se aktivně zapojili do diskuze.

Žáci 4. A v rámci návštěvy Amerického centra KMO absolvovali zajímavou besedu o národních parcích v USA. Celá beseda probíhala v angličtině. Žáci nejen velice dobře rozuměli vyprávění, ale byli schopni reagovat na dotazy paní lektorky. Blíže se seznámili s důvody zakládání parků a porovnali počet národních parků v USA a v České republice. Vzhledem k obrovskému množství amerických parků se pak věnovali pouze některým z nich. Jednalo o národní park Biscayne, který se nachází na Floridě. Tento park tvoří moře a podmořské korálové útesy. Úplně odlišného rázu je např. národní park Grand Canyon, který patří k nejúchvatnějším přírodním výtvorům na naší planetě. Žáci se rovněž dozvěděli o nejstarším národním parku v USA. Jedná se o Yellowstonský národní park, který je známý divokou přírodou a krásnými gejzíry.

Text a foto: L. Fialová, L. Vařáková.