Exkurze deváťáků a osmáků v Osvětimi a Krakově

Dvě místa – dvě tváře lidstva. Nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz–Birkenau (Osvětim–Březinka) a vánoční atmosféra jednoho z nejkrásnějších polských měst, Krakova.

V Auschwitz–Birkenau jsme viděli, jaké krutosti dokáže udělat člověk člověku, tolik nenávisti, ponížení, zla, bezpráví, hromadného vraždění. Auschwitz–Birkenau je svědectvím, kam může vést ideologie rasové nadřazenosti.

„Nechť toto místo, na kterém hitlerovci zavraždili kolem půl druhého milionu mužů, žen a dětí, hlavně židů z různých zemí Evropy, zůstane na věky výkřikem zoufalství a výstrahou pro lidstvo.“ (Nápis na pamětní desce obětem holokaustu se nachází mezi deskami dalších národů před památníkem u rozvalin plynových komor v Auschwitz–Birkenau.)

Kontrastem k Osvětimi byla vánoční atmosféra laskavosti, radosti, světla a vlídnosti Krakova. Okouzlující historické uličky, impozantní hrad Wavel a nádherně vánočně vyzdobený Rynek Główny  – centrum vánočních trhů.

Foto: I. Čechová. Organizace aktivity: H. Veličková, L. Kořínková, I. Čechová, CA Futura.