CLIL in Geography: American continent

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci 7. ročníku připravili prezentace v angličtině na téma Americký kontinent. Jejich práce slouží jako výstup získaných vědomostí z probraného učiva pomocí digitální kompetence. Tentokrát měli za úkol vytvořit prezentaci v elektronické podobě prostřednictvím Google učebny.

Za podpory vyučujících, žáci ve skupinách vyhledávali zajímavé, faktické informace a obrázky, které vkládali do prezentace. Žáci se učí pracovat v online prostředí, a také s aplikacemi určené pro překlady textu. Důležitá je týmová práce, přičemž každý student ve skupině sdílí informace toho druhého, a také s vyučujícími ke korekci. Hodnoceni byli za grafické a písemné zpracování a slovní projev před celou třídou.

Keyword: American continent, Surface, National parks, Waterfalls, rivers and lakes, Discovery and Colonization of America, Natural resources, American industry and agriculture

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život IV, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 315 tisíc Kč.

Text a foto: L. Vařáková. Vedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková.