CLIL in ICT: Kódování dat obrázkem

Kódování dat obrázkem se týká technologie zvané „obrazové kódování“. Tato technologie umožňuje uložit digitální data do obrazu v různých formátech. V posledních letech se obrazové kódování stalo populárním nástrojem pro zabezpečení a ochranu dat.

Vzhledem k tomu, že obrazové kódování umožňuje uložit velké množství informací do malého obrázku, je to významný pokrok v oboru informatiky a stává se stále důležitějším pro mnoho různých odvětví.

Z tohoto důvodu v hodinách informatiky, které jsou z části vedeny metodou CLIL, se žáci sedmého ročníku snažili zakódovat data pomocí emotikonů. Žáci pracovali samostatně, nebo ve dvojicích a cílem bylo následně ve sdíleném prostředí „přečíst“ zprávu.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 319 tisíc Kč.  

Text, foto a vedení hodin informatiky s metodou CLIL: L. Kořínková