CLIL in Geography: Political Geography

Nový rok žáci 9. ročníku započali přípravou prezentací v angličtině souvisejících s politickým zeměpisem. Předmětem byla témata jako např. Státy a jejich uskupení, Rozdělení států podle suverenity, státního zřízení, způsobu vlády nebo ekonomické vyspělosti, Mezinárodní organizace, Obyvatelstvo a Náboženství.

Žáci opět pracovali ve skupinách a používali materiály jak z google učebny poskytnuté vyučujícími, ale také z internetu. Kreativitou nešetřili. Politický zeměpis je jedním z nejnáročnějších zeměpisných okruhů, ale studenti se zhostili úkolu zodpovědně, se zájmem a mnozí se v prezentování v angličtině velmi zlepšili. Uvádíme příkladové prezentace.

Keywords: independent and dependent state, unit, federation, republic, monarchy, democracy and dictatorship, GDP, GNP, the richest and the poorest countries, EU, NATO, UN, migration, immigration, emigration, refugee, Christianity, Judaism, Islam, Buddhism, Hinduism.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život IV, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 315 tisíc Kč. 

Text a foto: L. Vařáková. Vedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková.