Healthy Lifestyle

Co znamená žít zdravě? Jíš zdravou stravu? Víš co znamená wellbeing? 

Na tyto a jiné otázky si žáci 9. A odpověděli v projektech o zdravém životní stylu v rámci výuky metodou CLIL v předmětu výchova ke zdraví. Studenti v anglickém jazyku zpracovali rozsáhlá témata popisující např.: dopad užívání alkoholu, cigaret a drog na naše zdraví; vliv civilizačních chorob na naše tělo; vyvážená strava; osobní hygiena a duševní zdraví.

Společně jsme si vysvětlili neznámé pojmy jak v českém jazyku, tak v angličtině a rozšířili si tak slovní zásobu. Žáci své projekty odprezentovali formou diskuze v angličtině. Cílem prací bylo získání povědomí o tom, co můžeme udělat pro své zdraví a zachování psychické pohody. 

Key expressions: Impacts of tobacco, alcohol on our bodies, Lifestyle diseases, Balanced diet, Personal Hygiene, Mental wellbeing, heart attack, stroke, high blood pressure, diabetes, obesity, anxiety, depression, malnutrition, proteins, vitamins, carbohydrates, sugars, fats.

Text, foto a vedení aktivity: L. Vařáková, M. Sekelová.