Umělecká grafika v podání výtvarníků 8. a 9. třídy

Grafické techniky jsou synergií precizního řemesla, kreativity a osobního vyjádření každého autora.

K vytvoření autorského tisku na téma pohyb a prázdninová dobrodružství využili žáci z 9. B grafickou techniku suchá jehla. Suchá jehla, nebo-li jehloryt, je grafická technika tisku z hloubky, která je blízká mědirytu, ale čáry nejsou ostře ohraničené a působí měkce. Práce odrážejí osobní prožitky žáků, jsou plné dynamiky a energie.

Výtvarníci z 8. B si vyzkoušeli tisk z výšky. Tato tradiční metoda, známá také jako reliéfní tisk, umožňuje tisknout z vyvýšených tiskových forem. Při tvorbě tiskové formy odvedli žáci pečlivou práci s důrazem na detail.

Foto a vedení hodin výtvarné výchovy: D. Kořenková.