Školní kolo recitační soutěže

Listopadové hodiny českého jazyka bývají na naší škole tradičně zasvěceny recitaci. Ve všech třídách na 2. stupni se žáci mezi sebou utkali v třídních kolech recitační soutěže a ti nejlepší pak postoupili do celoškolního kola.

To letošní se uskutečnilo v pondělí 20. listopadu v hudebně naší školy. Konkurence byla veliká a vyhrát nad spolužáky nebylo vůbec jednoduché. Nejúspěšnější čtyři žáci budou v únoru reprezentovat naši školu v obvodním kole. Ocenění však náleží všem, kteří se soutěže zúčastnili.

Odměny pro vítěze byly zakoupeny z prostředků účelové dotace Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih znak ostrava jih

Text: Y. Lišková. Foto: D. Kořenková. Organizace aktivity: L. Hečková, Y. Lišková, M. Sekelová.