Velký úspěch v literární soutěži

Mezi pět nejlepších mladých autorů z celé České republiky se v literární soutěži Skrytá paměť Moravy zařadila Marie Janeková, soutěžící na téma Moje místa.

Její literární práce s názvem Pět minut vyniká mistrovskou gradací příběhu, která na krátkém úseku textu dokáže čtenáře vtáhnout do děje a vzbudit u něj patřičné emoce.

Marie převzala čestné uznání během slavnostního finále, které se uskutečnilo 19. června v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě u Brna.

Za skvělý literární počin i umístění v soutěži patří Marušce velká gratulace!

Text: M. Sekelová. Foto: M. Janeková.