Školní psycholožka

Od 12. října 2023 bude na naší škole působit školní psycholožka Mgr. Iva Kramolišová.

Školní psycholožka nabízí psychologické poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům.

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště.

Žáci se mohou obrátit na školního psychologa, když:
🟦 mají potíže s učením
🟦 mají problém se spolužáky
🟦 je trápí něco osobního
🟦 se doma něco děje a oni to nemají komu říct

Rodiče se mohou obrátit na školního psychologa:
🟦 při výchovných, výukových či psychických potížích dítěte
🟦 mají podezření, že se ve škole jejich dítěti děje něco, co by se dít nemělo
🟦 se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které by mohly mít dopad na psychiku dítěte