Školní poradenské pracoviště

Facebook – portál pro mládež

Portál pro mládež – základní informace o Facebooku, informace o soukromí a bezpečnosti na sociální síti Facebook, zkušenosti vrstevníků.

Projekt Jsme na jedné lodi

Ucelený program primární prevence na 1. stupni.