Rozvíjíme naše výtvarně nadané žáky

Výtvarně nadané žákyně z 8. a 9. ročníku měly v tomto pololetí možnost poznat prostředí Střední umělecké školy Ostrava.

V říjnovém výtvarném workshopu si děvčata mohla vyzkoušet různé malířské techniky, výrobu butonů, kresbu komiksů a blíže poznat dva obory na Matiční 18 – malba a grafický design se zaměřením animace, ilustrace a grafika.

V listopadu reprezentovaly naši školu ve výtvarné soutěži Kreslíř roku 2022, kterou pro výtvarně nadané žáky základních škol a zájmových uměleckých škol města Ostravy pořádala Střední umělecká škola Ostrava ve spolupráci s galerii PLATO. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: kresba portrétu a malba zátiší.

Foto: M. Šípová, N. Skryjová.