Mezigenerační spolupráce: sedmáci a senioři spojili tvůrčí energii

Ve čtvrtek 8. února se naše školní dílna stala místem vzájemně obohacujícího setkání žáků 7. B a seniorů ze Senior klubu při DK Akord.

Synergie zkušeností seniorů a invence mladé generace se promítla do každého kroku procesu výroby ptačích budek pro dutinově hnízdící pěvce. Od broušení dřeva, přes stloukání jednotlivých částí až po závěrečné natírání, všichni pracovali celé dvě vyučovací hodiny jako dokonale sladěný tým. Deset ptačích budek, vytvořených s láskou a péčí, bude úkrytem a hnízdištěm pro ptáky v okolí naší školy a přispěje k podpoře biodiverzity.

Tato akce nejen posílila propojení mezi generacemi, tolik potřebné pro spokojenou a harmonickou společnost, ale také zdůraznila význam aktivní péče o životní prostředí.

Foto: K. Bartková. Organizace aktivity: M. Zemánek, K. Bartková, Š. Zubková (vedoucí Senior klubu při DK Akord v Ostravě-Zábřehu).