CLIL in Geography: European Countries

Téma Evropské státy zpracovali žáci třídy 8. B formou výukových plakátů. Při vyhledávání informací pro tvorbu posteru se žáci stávají aktivními účastníky svého vzdělávání a získávají dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí moderního informačního prostředí. Podstatnou částí je samotná prezentace výukového plakátu v angličtině. Tato praxe přináší přirozené využití jazyka v reálných situacích, což je klíčový prvek pro rozvoj jazykových dovedností.

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) v hodinách zeměpisu představuje moderní a efektivní přístup k výuce, který nejen posiluje znalosti žáků, ale také je připravuje na mezinárodní prostředí, kde je schopnost kombinovat jazykové a obsahové dovednosti stále důležitější.

Keywords: position, population, surface, the longest river, capital, the largest cities, the most important historical monuments, currency, agriculture, economy etc.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život IV, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 315 tisíc Kč. 

Foto a vedení aktivity: H. Veličková.