Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům za účast v letošním kole sběrové soutěže. Gratulujeme vítězným třídním kolektivům.

Na 1. stupni obsadila 1. místo třída 1. C, která odevzdala 1 001 kg starého papíru, průměr na žáka 47,67 kg. 2. místo patří třídě 2. B, jejíž žáci odevzdali 381 kg starého papíru (na 1 žáka je průměr 17,32 kg). 461 kilogramů starého papíru s průměrem na žáka 16,46 kg přineslo 3. místo třídě 4. A.

Na 2. stupni odevzdala třída 7. A 483 kg starého papíru (průměr na žáka je 28,41 kg) a patří jí 1. místo. Diplom za 2. místo získala třída 6. B, jejíž žáci odevzdali celkem 593 kg starého papíru (průměr na žáka 28,24kg). Na 3. pozici se umístila třída 6. A s 482 kg starého papíru a průměrem na žáka 26,78 kg.

Všem  sběračům přejeme hodně sil i v následujícím kole, které bude probíhat od září 2023 do června 2024.

Text a organizace aktivity: Y. Lišková. Foto: E. Němčeková.