Mgr. Eva Němčeková

E-mail

Telefon

596 713 298

Konzultační hodiny

dle dohody

Poslední články autora:

Clil in Geography: African regions

V hodinách zeměpisu si jednotliví žáci 6.B třídy vylosovali téma k prezentaci o zajímavostech Afrického kontinentu. Poté v českém a anglickém jazyce prezentovali své práce vyučujícím i svým spolužákům. Každá práce byla oceněna potleskem. Jednotlivé práce si žáci připravovali pomocí vyhledávání na internetu a v dalších médiích. Svou práci následně vypracovali do tištěné formy. Kvalita… číst dále…

Dresscode

Jak veselé – přijít do školy v jednotném oblečení, své školní věci si přinést v co nejneobvyklejší nádobě či něčem zvláštním. Dresscode je z angličtiny pocházející výraz pro pravidlo upravující způsob oblékání a obouvání k určité příležitosti. Školní parlament nabídl dětem tuto zajímavou akci a povedlo se, v pátek většina dětí přišla v černo-bílém oblečení… číst dále…

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Zeměpisná olympiáda (ZO) je soutěž ze zeměpisu / geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění ve světě i kolem sebe. Zeměpisná olympiáda proběhla na naší škole… číst dále…

PROJEKT – UNIVERSE

Žáci 6.B v rámci výuky CLIL v zeměpise, připravili projekty na téma – vznikl vesmíru a Sluneční soustava. Názvy planet, objekty Sluneční soustavy, naše Slunce, Země, Měsíc, sopečná činnost, atmosféra, počasí a podnebí, rovnoběžky, poledníky atd. To vše byla témata spojená s 1. projektem, na kterých žáci 6. B pracovali ve skupinkách s překladem do angličtiny…. číst dále…

Vánoční besídka

Dnes, v dopoledních hodinách, se celá třída účastnila velmi vydařené vánoční besídky. Za úvodních tónů vánočních koled a krátkého zpěvu jsme si povídali o významu tohoto křesťanského svátku, narození Ježíška, o Betlémě, vánočních zvycích v dávných dobách i v současnosti, o tom, jak trávíme vánoční svátky, co se nám na vánocích líbí a co bychom… číst dále…

OZO Ostrava

Za mrazivého rána se pod vedením p. Kaločové vydala třída na akci výukového programu v areálu OZO Ostrava – Kunčice. V rámci bezplatného vzdělávacího programu v „Centru odpadové výchovy“, v místech, kde OZO sváží komunální odpad, si děti pod vedením zkušeného lektora   prověřily znalosti o třídění odpadu a v programu – „Kam s ním?“ získaly nové informace. Např. o… číst dále…

Preventivní program Etický kompas

Žáci 6.B se zúčastnili 1. lekce tohoto programu, jehož cílem je podporovat zdravé sociální klima v kolektivu a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Kompas – pomáhá žákům zorientovat se v postojích, vztazích a složitostech každodenního života. Podívejte se, jak děti lekci prožily. Třídní učitelka

Den pro mou třídu

Blíží se vánoční čas, svátky klidu, hojnosti a rozjímání. Celá škola se v páteční den připravovala na školní „Vánoční jarmark“, který brzy rozzáří vestibul naší školy a kde budou naši žáci nabízet své kreativní výrobky rodičům a všem, kteří tuto akci navštíví. Celičké dopoledne jsme tvořili, bavili se, hodnotili výrobky, učili se jednoduchému způsobu podnikání,… číst dále…

Bruslení Sareza

listopadu za pěkného počasí jsme v rámci hodin tělesné výchovy navštívili Multifunkční halu zimního stadionu v Ostravě – Porubě. Cílem bylo seznámit se s ledovou plochou, na které ještě někteří jedinci vůbec nikdy nestáli, zakusili tvrdost a chlad ledu a ti zkušenější, za asistence učitelů, se vžívali do rolí našich výborných krasobruslařů či hokejistů. Ano,… číst dále…

Výuka zeměpisu + CLIL

V letošním školním roce se žáci šesté třídy vyučují v hodinách zeměpisu nejen česky, ale seznamují se také se zeměpisnými anglickými výrazy. Dětem se daří, jejich znalosti jsou pěkné. Ve výuce používají nejen mapy, učebnice, ale i tablety a především, snaží se anglicky co nejvíce hovořit. V následujících dnech připravujeme pro děti menší projekty, ve… číst dále…