AHOL’s Amazing Race: A Journey to the Past.

První měsíc školního roku 2020/2021 se na SOŠ Ahol nesl v anglickém duchu. Škola se proměnila ve Spojené království, Austrálii, Aljašku atd., aby mohl začít 6. ročník soutěže v anglickém jazyce nazvaný AHOL’s Amazing race: A Journey to the Past. V 9 hodin se všichni soutěžící sešli v galerii, kde za přítomnosti krále Jindřicha VIII. a prezidenta… číst dále…

Výukový program v OZO Ostrava

Poslední zářijové pondělí jsme se vydali do OZO Ostrava. Čekal nás výukový program Kam s ním? Během programu jsme se seznámili hravou a interaktivní formou, co se děje s odpady, které my lidé stále více a více produkujeme. Program byl zajímavý, žáci si kromě nových vědomostí odvezli i drobné dárečky společnosti OZO.

CLIL in Geography

Při použití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning),  propojujeme výuku Anglického jazyka a Zeměpisu. Cílem takové hodiny je získat nové znalosti především v Zeměpisu, nabízené prostřednictvím angličtiny. Jako učitelé využíváme znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. ZÁŘÍ V 6. ročníku se žáci učí anglicky názvosloví… číst dále…

ENHA Freestyle

Letošní rok jsme začali společnou třídní aktivitou v ENHA FREESTYLE – trampolínovém a parkourovém centru. Zde jsme vyzkoušeli nejen skákání na trampolínách nebo do molitanové jámy, ale i přes parkourové překážky. Závěr patřil bojovce NERF. Akce nás nadchla a určitě se vrátíme.

Náš první školní výlet

Na čtvrtek 24.6. se celá 6. B i s třídní učitelkou těšila. protože nás čekal první společný třídní výlet. Jeli jsme do ostravské zoologické zahrady. Bylo velmi příznivé počasí, což už samo o sobě napovídalo na vydařenou akci. V průběhu procházky si děti mohly zblízka prohlédnout žirafy, velbloudy, hrochy, lvy, opice a mnoho dalších zvířat z celého světa…. číst dále…

Galerie PLATO: Světlo ve tmě

Výtvarná galerie a bojovka? Ano! V galerii PLATO představují umění v souvislostech. Edukační programy inspirují žáky, aby prostřednictvím současného umění lépe poznali sami sebe a druhé, aby přemýšleli o světě, jehož jsou součástí, aby si kladli otázky a přemýšleli o řešení. Experimentováním a prožitkem objevují žáci spojení mezi každodenním životem a aktuálními společenskými tématy. Konec… číst dále…

6.B společně

MDD

Zpátky do školy

Od 17. května jsme zpátky …

„Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá“

Dne 23. 4. 2021 reprezentovala naši školu Lucie Stebnická ve výtvarné soutěži, kterou pořádalo Středisko volného času ke Dni Země 2021 s názvem „Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá“. Lucčina práce byla oceněna.

Přátelé podzimu

Svět techniky

V pondělí 7.9. jsme se Světě techniky zúčastnili výukového programu ÍNÁVORFIŠ aneb Tajemství utajených zpráv. Žáci se seznámili s historií utajování zpráv a s různými druhy šifer založených na matematických dovednostech. Naučili se kódovat i prolomit tajemství různých šifer. Závěr patřil hledání pokladu.

Ohlédnutí za prvním týdnem

Seznámili jsme se, připomněli si základní pravidla školního řádu, rozdali si nové učebnice pro 6. ročník. Dohodli se na pravidlech třídy, zvolili si zástupce do žákovské samosprávy.

První den ve škole

Milí šesťáci, v úterý 1.9. vás budu čekat v 8,00 hodin v naší třídě 6.B (pavilon A, přízemí, uprostřed)