Beseda se záhadologem

„Minulost nikdy neřekne poslední slovo. To, co bylo, se nečekaně vrací. Zdá se, že všude okolo nás se zachovaly neviditelné stopy osudů našich předků, jejich tváře, hlasy i pocity. Tyto otisky jsou dobře ukryty pod nánosem novověku, ale za zcela mimořádných okolností vystoupí znovu napovrch a zjeví se v plné síle.“ To jsou slova ostravského spisovatele,… číst dále…

Vánoční párty

Radost z dárečků pod stromečkem, stoly plné cukroví a jiných dobrot, vánoční nálada a pohoda… tak by se dal charakterizovat začátek posledního dopoledne roku 2021.Zahráli jsme různé hry, napsali vtipné věty, všichni jsme si zatančili a zazpívali s Just dance, odpočívali a povídali si… Všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví, štěstí, pohody a optimismu.

Etický kompas

Slova nad námi mají obrovskou moc. Dokáží nás povzbudit, nebo naopak pokořit. Rána zbraní se zahojí, ale slova do nás hluboko proniknou a šrámy po nich se snadno nezacelí. Naše slova dokáží budovat, ale i ničit. Když nám po čase dojde, že jsme někoho ranili, bývá již pozdě. Můžete se stokrát omlouvat, on se bude… číst dále…

Pébéčko na Krestovce

V letošním školním roce jsme se zúčastnili projektu Pébéčko na Krestovce. Dostali jsme úkol : zamyslet se nad tím, co nám na naší škole chybí, zlepší prostředí a zároveň poslouží všem. Rozdělili jsme se do 4 týmů a z návrhů vybírali – posilovna, knihovna, půjčovna přezůvek – kroksů. Nakonec jsme se shodli na tom, že nejvíce nám… číst dále…

Projektové hodiny – Geography CLIL

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu jsme s žáky vytvářeli projekty v anglickém jazyce související s učivem. V 7. ročníku byla hlavním tématem: America and its position, Landscape, Water, National Parks, Discovery, colonization and population, Industry, Agriculture (Amerika a její poloha, Povrch, Vodstvo, Národní parky, Objevení, kolonizace a obyvatelstvo, Těžba a průmysl, Zemědělství). Více zde.

Vyrábíme létající draky

Během měsíce října jsme se v hodinách světa práce zaměřili na výrobu papírových draků. Nejprve jsme sestrojili základní kostru, kterou jsme následně potáhli hedvábným papírem. Po nezbytném pomalování zbývalo již jen přivázat vodící šňůry a ocas. Nakonec jsme se vypravili na školní pozemek nechat draka poprvé vzlétnout. Zamýšlená celoškolní drakiáda se však vzhledem k epidemiologické situaci nemohla… číst dále…

AHOL’s Amazing Race: A Journey to the Past.

První měsíc školního roku 2020/2021 se na SOŠ Ahol nesl v anglickém duchu. Škola se proměnila ve Spojené království, Austrálii, Aljašku atd., aby mohl začít 6. ročník soutěže v anglickém jazyce nazvaný AHOL’s Amazing race: A Journey to the Past. V 9 hodin se všichni soutěžící sešli v galerii, kde za přítomnosti krále Jindřicha VIII. a prezidenta… číst dále…

Výukový program v OZO Ostrava

Poslední zářijové pondělí jsme se vydali do OZO Ostrava. Čekal nás výukový program Kam s ním? Během programu jsme se seznámili hravou a interaktivní formou, co se děje s odpady, které my lidé stále více a více produkujeme. Program byl zajímavý, žáci si kromě nových vědomostí odvezli i drobné dárečky společnosti OZO.

CLIL in Geography

Při použití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning),  propojujeme výuku Anglického jazyka a Zeměpisu. Cílem takové hodiny je získat nové znalosti především v Zeměpisu, nabízené prostřednictvím angličtiny. Jako učitelé využíváme znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. ZÁŘÍ V 6. ročníku se žáci učí anglicky názvosloví… číst dále…

ENHA Freestyle

Letošní rok jsme začali společnou třídní aktivitou v ENHA FREESTYLE – trampolínovém a parkourovém centru. Zde jsme vyzkoušeli nejen skákání na trampolínách nebo do molitanové jámy, ale i přes parkourové překážky. Závěr patřil bojovce NERF. Akce nás nadchla a určitě se vrátíme.

Náš první školní výlet

Na čtvrtek 24.6. se celá 6. B i s třídní učitelkou těšila. protože nás čekal první společný třídní výlet. Jeli jsme do ostravské zoologické zahrady. Bylo velmi příznivé počasí, což už samo o sobě napovídalo na vydařenou akci. V průběhu procházky si děti mohly zblízka prohlédnout žirafy, velbloudy, hrochy, lvy, opice a mnoho dalších zvířat z celého světa…. číst dále…

Galerie PLATO: Světlo ve tmě

Výtvarná galerie a bojovka? Ano! V galerii PLATO představují umění v souvislostech. Edukační programy inspirují žáky, aby prostřednictvím současného umění lépe poznali sami sebe a druhé, aby přemýšleli o světě, jehož jsou součástí, aby si kladli otázky a přemýšleli o řešení. Experimentováním a prožitkem objevují žáci spojení mezi každodenním životem a aktuálními společenskými tématy. Konec… číst dále…

6.B společně

MDD

Zpátky do školy

Od 17. května jsme zpátky …