Krása letu dravých ptáků

Nevšední vizuální zážitek a zároveň hlubší vhled do světa dravých ptáků nám v úterý 16. dubna poskytla sokolnická skupina Zayferus,

Na školním hřišti A. Kučery nám sokolníci předvedli krásu, sílu a úchvatné lovecké a letové schopnosti různých druhů dravců – orlů, supů, sokolů a sov. Poutavou a vtipnou formou nám přiblížili klíčovou roli dravých ptáků v ekosystému a důležitost jejich ochrany. Zaujaly nás informace o technice lovu, způsobu hnízdění a významu v potravním řetězci.

Část vstupného na tuto akci byla financována z fondu SRPŠ.

Foto: K. Bartková, I. Čechová, V. Kapičáková, P. Kořínková, V. Rucká. Organizace aktivity: H. Veličková.