Přírodní zahrada

Pobyt venku rozvíjí u dětí kreativitu, psychomotorické schopnosti, pohybové dovednosti, má výborný vliv na koncentraci, předcházení psychickým poruchám, přispívá k nižší nemocnosti dětí a rychlejšímu uzdravování.
Dne 10. 2. 2020 jsme podali projekt Přírodní zahrada, který byl schválen s dotací 590 tisíc Kč.

Cíle projektu:

  • Vytvořit zahradu jako multifunkční prostor (rekreační, sociální, výukový, tělocvičný, pěstitelský a užitkový, estetický, ekologický).
  • Prostřednictvím zahrady naučit děti vnímat přírodu.
  • Co nejvíce přesunout výuku z prostředí třídy do exteriéru.