Systematická podpora nadání v mateřské a základní škole Krestova

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 300 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Cíle projektu:

  • systematická podpora nadání v předškolním a základním vzdělávání obohacením výuky v předmětech biologie, IT, fyzika, matematika a chemie
  • identifikace nadání
  • podpora vzdělávání pedagogů v oblasti nadání
  • spolupráce s odborníky a vyššími stupni vzdělávání
  • podpora a péče o rozvoj nadaných žáků přímo ve výuce a v klubech pro nadané žáky