Krestovský triangl

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 450 000,- Kč projekt naší školy Krestovský triangl přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Cíle projektu

  • rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti
  • prostřednictvím výukových programů a praktických aktivit rozvíjet logické myšlení, kreativitu a tvořivost
  • vzbudit zájem o tvůrčí a badatelskou činnost
  • odbourat předsudky, že věda se naučit nedá
  • získat důvěru v technické a přírodovědné předměty
  • zachovávat kontinuitu mezi předškolním a základním stupněm vzdělání