Krestovský triangl

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 450 000,- Kč projekt naší školy Krestovský triangl přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Cíle našeho projektu KRESTOVSKÝ TRIANGL

 • rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti
 • prostřednictvím výukových programů a praktických aktivit rozvíjet logické myšlení, kreativitu a tvořivost
 • vzbudit zájem o tvůrčí a badatelskou činnost
 • odbourat předsudky, že věda se naučit nedá
 • získat důvěru v technické a přírodovědné předměty
 • zachovávat kontinuitu mezi předškolním a základním stupněm vzdělání

Oblasti, jejichž aktivity jsou nabízeny dětem a žákům za účelem rozvoje jejich technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti

Technická gramotnost

 • manuální dovednosti – dílenské dovednosti (smirkování, šroubování, vrtání, zatloukání hřebíků, řezání…), manipulace s modely na dálkové ovládání
 • konstruování  – dle fantazie dětí i podle konstrukčních plánů
 • bádání v oblastech: smysly, živly, materiály, technologie, jednoduché stroje, světlo, zvuk, magnetismus, pohyb, elektřina, čas, síly, ekologie, chemické pokusy

Malá technická univerzita v mateřské škole logo Malé technické univerzity

 • Stavitel města – jaké budovy najdeme ve městě, čtení z map, tvorba map
 • Malý architekt – jaké místnosti se nacházejí v domě, stavba základů domu podle technického výkresu
 • Malý inženýr – inženýrské sítě – rozvody elektřiny, vody a odpadů
 • Malý projektant – volné pokračování o rozvodech elektřiny, vodovodu a kanalizace
 • Stavitel věží – věže a výškové budovy, stavba Ještědu
 • Stavitel mostů – stabilita, pilíře, stavba Karlova mostu
 • Malý zpracovatel odpadů – stavba skládky včetně odvětrávání a izolace, povídání o odpadech a recyklaci
 • Malý energetik – k čemu nám je elektřiny, co se děje, když ji nemáme, stavba tepelné elektrárny
 • Malý vodohospodář – jak funguje čistička odpadních vod, co je to filtr a filtrace, jak probíhá čištění odpadní vody a její návrat do přírody
 • Malý archeolog – kdo to je a jak pracuje, proč jsou jeho nálezy tak cenné
 • Malý ropař – k čemu potřebujeme ropu a co z ní vyrábíme, jaké je cesta ropy ze země až ke konečné spotřebě
 • Malý plynař – co se stane s vytěženým plynem, cesta plynu až do našich domovů

Přírodovědná gramotnost

 • zkoumání lidského těla v ZŠ pomocí biologické sady PASCO
 • starost o pokojové rostliny a provádění výzkumu, které rostliny jsou vhodné pro pěstování ve školních podmínkách

Čtenářská gramotnost

 • zavádění sdílených knihovniček ve třídách od nejnižších ročníků
 • pořádání interaktivních besed se spisovateli

Text a plakát Krestovský triangl: V. Rymiecová