plakát kariétový poradce

Kariérový poradce

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  pro kariérového poradce na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Cíle našeho projektu Kariérové poradenství v ZŠ Krestova

Obsahem projektu je systematické kariérové poradenství pro žáky ZŠ Krestova. Jsme přesvědčeni, že kariérový poradce má v naší škole opodstatnění.

Funkci kariérového poradce chceme personálně oddělit od současného výchovného poradenství.

S kariérovým poradenstvím chceme začít již dříve než v 8. či 9. třídě. Chceme dětem pomoci zjistit, k jakému oboru inklinují, pro který mají vlohy, a to prostřednictvím aplikací dostupných na trhu.

Chceme spolupracovat v této věci s rodiči, kolegy vyučujícími, úřadem práce. Máme v plánu navázat kontakty zejména s technickými školami a podniky, zajistit exkurze, případně mentory, odborníky. Zaměříme se na praktické ukázky a příležitosti pro naše žáky, kde si mohou různorodé činnosti spojené s prezentovanými obory sami vyzkoušet.

Finanční prostředky chceme použít na práci kariérového poradce. Podle možností by finance sloužily na kompenzaci snížení počtu hodin jeho přímé vyučovací povinnosti (případně na DPP, či DPČ) a aktivity vykonávané nadstandardně pro tuto oblast. Z poskytnuté dotace bychom hradili také školení, semináře, setkání kariérových poradců apod.

Jedná se o zásadní změnu přístupu k přípravě žáků na výběr budoucího povolání. Tento projekt by představoval přidanou hodnotu k současnému výchovnému poradenství.

Text: V. Rymiecová